personeelsbeleid BZK

Richard van Zwol:

BZK maakt een flinke groei door. Dat gaat gepaard met groeistuipen.

Als SG van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt Richard van Zwol in een spanningsveld tussen het individuele en het collectieve belang. Hoe gaat hij daarmee om?

SG Richard van Zwol (BZK) over personeelsbeleid: van ‘one size fits all’ naar maatwerk

Richard van Zwol is secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). BZK speelt een coördinerende rol bij het HRM-beleid van de rijksdienst. Hoe gaat van Zwol om met de spanning tussen het individuele en het collectieve belang? “Als werkgever kun je medewerkerstevredenheid niet als enige doel stellen. Het is een basisvoorwaarde om kwaliteit te leveren aan de samenleving.”

Van Zwol (1965) was secretaris-generaal op de ministeries die van hun medewerkers de hoogste cijfers krijgen: Algemene Zaken en Financiën. Dat zijn huidige ministerie iets achterblijft, kan hij wel verklaren. “BZK maakt een flinke groei door. Dat gaat gepaard met groeistuipen. Meer taken, nieuwe mensen, dat zijn veranderingen die het nodige tumult met zich meebrengen.”

“We moeten meer kijken naar functies dan naar departementen. Het is relevanter of je werkt in de uitvoering, de inspectie of het beleid dan bij welk ministerie je werkt. We zijn bezig om vergelijkbare functies ook daadwerkelijk vergelijkbaar te maken. Zo ontstaan functiegroepen waarbinnen meer mobiliteit mogelijk wordt. Vervolgens moet het personeelsbeleid verschuiven van one size fits all naar maatwerk.”

Richard van Zwol is secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Richard van Zwol is secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Meer lezen?

Lees het volledige interview. Meer geheimen over Goed Werkgeverschap zijn te lezen in het (te bestellen) Beste Werkgevers Magazine.

Reageer