Wervingscampagne Belastingdienst

Jolanda Denis, Chief Human Resources Officer

Juist nu er zoveel beweging is op onze interne arbeidsmarkt, kun je flink doorgroeien.

Wervingscampagne Belastingdienst zorgt voor beweging

Er zijn volop nieuwe gezichten te zien binnen de Belastingdienst: in één maand tijd zijn er 65 mensen aan de slag gegaan. De grootschalige wervingsactie is het gevolg van  een grote vervangingsvraag waar de Belastingdienst mee kampt, grotendeels veroorzaakt door de uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan. Hoe past de wervingscampagne binnen het overheidsbeleid om minder ambtenaren in te zetten?

‘Wij zijn enorm aan het werven’, vertelt Chief Human Resources Officer Jolanda Denis. Ze geeft aan dat de nieuwe medewerkers veel frisse energie geven op kantoor. De nieuwe mensen komen volgens Denis vooral af op de inhoud en de aantrekkelijkheid van hun baan. De Belastingdienst stelt dan ook hoge eisen en gaan voor kwaliteit.

‘We hebben vanwege de bezuinigingen veel vestigingen moeten sluiten en dat gaat nog een aantal jaren door’, zegt Denis. ‘Maar ik heb liever minder stenen dan minder mensen’.

screenshot_pagina_1_van_volledige_interview_belastingdienst

Inspelen op verandering

De Belastingdienst speelt altijd in op verandering. Het werk ontwikkelt zich voortdurend. De persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling van medewerkers is daarom ook een onderwerp dat altijd aandacht vraagt, vindt Denis.

‘We moeten als leidinggevenden met onze medewerkers in gesprek blijven en van elkaar leren. Stel jezelf vragen: ‘Hoe doe ik het nu? Kan ik iets bijleren? Welke stappen zou ik daarvoor kunnen zetten?’ Juist nu er zoveel beweging is op onze interne arbeidsmarkt, kun je flink doorgroeien.’

Meer lezen?

Bestel het Beste Werkgevers Magazine; het jaarlijkse tijdschrift vol geheimen over goed werkgeverschap binnen de sector openbaar bestuur en veiligheid.

Foto: Timon Studler,  Unsplash

Reageer