Werken bij Reclassering Nederland

Adea van Doorn, hoofd P&O:

Steun van collega's is essentieel. Daardoor kan de zwaarte van het werk prima gedragen worden.

Werken bij Reclassering Nederland: pittig maar zinvol

Reclassering Nederland mag zich tot één van de Beste Werkgevers van 2015 rekenen. Met een Beste Werkgevers score van 7,1 eindigden ze op plek 45 in de top 50 tijdens het Beste Werkgevers Event. Hoe komt het dat werken bij Reclassering Nederland zo hoog scoort? Een gesprek met Adea van Doorn, hoofd P&O.

mevr_adea_van_doorn_-_reclassering‘Onze medewerkers zijn erg tevreden over de inhoud van het werk,’ zegt Van Doorn. ‘Daarop scoren wij als organisatie hoog. Werknemers halen veel inspiratie uit het contact met de cliënt en kunnen echt iets toevoegen aan de levens van mensen.’

‘Soms is het tegen de stroom in, maar het is bijzonder en betekenisvol werk. Ook omdat we de samenleving echt veiliger maken wanneer we iemand ervan weerhouden opnieuw in de fout te gaan. Uit allerlei onderzoeken, onder andere uit het medewerkersonderzoek van InternetSpiegel, blijkt dat de inhoud van het werk het allerbelangrijkst is voor mensen. Het werk is pittig, maar zinvol.’

Nieuwe behandelmethodes

Een deel van het werk bestaat uit het ontwikkelen van nieuwe methodes. ‘Onlangs zijn we begonnen met cirkels van vrijwilligers rondom zedendelinquenten: zij houden veroordeelden in de gaten en signaleren het als er iets mis dreigt te gaan. Dat is om twee redenen interessant: in de eerste plaats wérkt het, weten we uit onderzoek. En in de tweede plaats kunnen ze met allerlei partijen, zoals wetenschappers uit diverse landen, een nieuwe behandelmethode ontwikkelen. Daarmee worden medewerkers gevoed. Ze worden geïnspireerd door nieuwe ideeën op hun vakgebied.’

Werkplezier is: ontwikkeling en vrijheid

Bij Reclassering Nederland is ontwikkeling dus een belangrijk thema. ‘Naast de nieuwe werkmethoden investeren we fors in opleidingen. En momenteel gaan we aan de slag met allerlei vormen van intervisie, intercollegiale toetsing en supervisie. Door mensen zelf hun vakgebied steeds verder te laten verdiepen, gaan we toe naar een lerende organisatie.’

‘Natuurlijk gebeurt er al veel op het gebied van kwaliteit, maar dat heeft nu nog een iets te protocollair karakter. Voor beginners is dat fijn, maar voor mensen die er al twintig jaar werken, kan dat beknellend zijn. Door protocollen te verminderen en de professionele vrijheid uit te breiden, willen we de autonomie en het werkplezier verhogen.’

Selectiecriterium: ruggengraat

Medewerkers van de reclassering zitten soms met daders van gruwelijke misdaden aan tafel. Is het hebben van ruggengraat een selectiecriterium om te kunnen werken bij Reclassering Nederland? ‘We moeten inderdaad goed kijken wie we aannemen. Daarom organiseren we voorlichtingsavonden over het werk.  Een deel van de geïnteresseerden haakt af wanneer ze horen met welke casuïstiek ze te maken krijgen. Soms raden we mensen zelf af om te solliciteren, door het soort vragen dat ze stellen.’

Bij het sollicitatieproces hoort een intelligentietest.  ‘Werknemers moeten taalvaardig zijn en goed kunnen redeneren, anders worden ze in het eerste gesprek al onder tafel gepraat door een crimineel. Het zijn soms manipulatieve mensen en dan is het handig als je al tijdens een gesprek kunt analyseren wat er gebeurt. Wanneer we mensen aannemen, krijgen ze een inwerkperiode van een jaar. Met intensieve opleidingen en een mentor. Een ander goed selectiemiddel is het gebruik van stagiairs: we laten ze een jaar meedraaien en kijken of ze zich, dossier na dossier, kunnen handhaven.’

Veiligheid op de werkvloer

Een veilige werkomgeving is een voorwaarde om fijn te kunnen werken, maar risico’s zijn niet uit te sluiten. ‘Veiligheid is een permanent thema. Zo zijn er veel protocollen, bijvoorbeeld rondom de inrichting en bezetting van werkplekken. Maar met deze doelgroep kán er wel eens een incident plaatsvinden. Als werkgever registreren en evalueren we alle voorvallen en kijken we wat er beter kan. Wel zijn we bezig de samenstelling van teams meer divers te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat diversiteit op de werkvloer het werk veiliger maakt.’

Geen garantie

‘Net als bij de politie is er geen garantie dat er nooit iemand door het lint gaat. Het is een continu proces om onze mensen bewust te maken van hun veiligheid en hun weerbaarheid te vergroten.’

Daarnaast is het belangrijk dat mensen goed worden opgevangen. Steun van collega’s is essentieel. ‘Het fijne is dat medewerkers hier van nature al mensgericht zijn. Die vaardigheid gebruiken ze niet alleen bij cliënten, maar ook bij elkaar. De zwaarte van het werk kan prima gedragen worden wanneer er een sociale structuur is waar men dingen kwijt kan.’

Uitvoering belangrijkst

Wat werken bij Reclassering Nederland ten slotte zo bijzonder maakt, zegt Van Doorn, is de platheid van de organisatie. ‘We geloven dat de uitvoering het belangrijkst is. We kennen maar enkele managementlagen, waardoor de afstand tussen de top en uitvoering erg klein is.’

Tekst: Basti Baroncini
Foto: Nik MacMillan, Unsplash

Reageer