teamwerk

Ben Kuipers deed wetenschappelijk onderzoek naar de ingrediënten van excellent teamwerk. Om de noodzaak van teamwerk duidelijk te maken, laat hij de deelnemers van zijn workshops zich aan elkaar vastknopen. Ja, je leest het goed.

Waarom is teamwerk essentieel? Ben Kuipers legt het uit

Teams waarin de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de buitenwereld optimaal is. Teamleden die proactief nieuwe oplossingen ontwikkelen. Die kennis en informatie met elkaar uitwisselen. En die zorgen voor uitmuntende prestaties. Wie wil er nu niet onderdeel zijn van of leidinggeven aan zo’n team? Hoewel dit leest als een sprookje, is er niets onrealistisch aan excellente teams, oftewel High Performance Teams. Ben Kuipers (universitair hoofddocent Universiteit Leiden en partner bij Verbetervermogen) deed, in samenwerking met InternetSpiegel, wetenschappelijk onderzoek naar de ingrediënten van excellent teamwerk. Hij gaat in op de vraag: waarom is teamwerk in essentie nodig?

Teamwerk is niet meer uit organisaties weg te denken. Maar waarom is teamwerk eigenlijk nodig? Er is een grote behoefte aan samenwerking binnen en tussen organisaties, en die behoefte neemt steeds meer toe. Dat komt omdat veel van het werk anno nu meerdere expertises vraagt. Expertises die je niet van één persoon kunt verlangen.

Betere teams? Knoop je vast!

Tijdens de workshop Hoe ontwikkel je succesvolle teams? op het WERKcongres (georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) liet Ben Kuipers de deelnemers zich met touwen aan elkaar vastknopen.

Ben: “Je maakt aan beide kanten van een meterlang touw een lus. Daar steek je je handen doorheen. Je collega doet hetzelfde, maar slaat het touw over dat van jou heen, en steekt dan de handen door de lussen. Op dat moment zit je aan elkaar vast. De opdracht is om van elkaar los te komen, maar je mag niet de knopen losmaken, het touw kapot maken, of de lussen van je handen afhalen.”

Waarom deze opdracht? “Omdat mensen op die manier met elkaar in verbinding staan en tot nieuwe inzichten moeten komen om het probleem op te lossen. Er zijn zichtbare en voelbare afhankelijkheden en de vraag is hoe mensen daar samen mee omgaan. Net als in je werk. Die afhankelijkheden bepalen de noodzaak tot teamwerk.”

Afhankelijkheid als noodzaak voor teamwerk

De behoefte aan teamwerk neemt onder andere toe omdat (publieke) organisaties snel moeten inspelen op veranderingen. We hebben te maken met complexe vraagstukken, die vragen om verbinding tussen mensen. Soms dwars door organisatiegrenzen heen. Doordat teamleden van elkaar afhankelijk zijn, is teamwerk noodzakelijk. We onderscheiden drie soorten afhankelijkheden:

  • Taakafhankelijkheid: teamleden hebben elkaar nodig om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
  • Doelafhankelijkheid: teamleden hebben elkaar nodig om de doelstellingen van het team te behalen;
  • Externe afhankelijkheid: teamleden hebben elkaar nodig om met partijen buiten het team te kunnen samenwerken.

De aanleiding voor teamwerk is dus minimaal één van de bovenstaande afhankelijkheden, maar meestal is het een combinatie. Dat vraagt om samenwerking op verschillende terreinen. En het vraagt om het gezamenlijk oppakken van verantwoordelijkheden. Pakken teamleden de afhankelijkheden én verantwoordelijkheden op met excellente resultaten als gevolg? Dan spreken we van High Performance Teams.

Dit zijn de 6 ingrediënten van een High Performance Team:

De volgende zes ingrediënten kwamen naar voren uit het onderzoek en zijn gebundeld in het boek De kracht van High Performance Teams van Ben Kuipers en Sandra Groeneveld, in samenwerking met InternetSpiegel:

  • Teambevlogenheid: de teamleden zijn loyaal en verbonden aan elkaar en zetten zich met passie en energie in voor hun (publieke) taak;
  • Zelfmanagement: het team is zelfstandig en neemt initiatief om tot betere prestaties te komen;
  • Doelgerichte samenwerking: het team formuleert en zet zich in voor heldere en ambitieuze doelen;
  • Taakgerichte samenwerking: het team gebruikt slimme onderlinge informatie-uitwisseling en kennisbenutting om de teamtaak uit te voeren;
  • Stakeholder-gerichte samenwerking: het team onderhoudt actief de relaties met stakeholders om met hun feedback tot betere prestaties te komen;
  • Leiderschap: de leidinggevende stelt het team voorop, ondersteunt de samenwerking en stimuleert het werken aan de teamdoelen.

Laat je niet ontmoedigen!

High Performance Teams zijn niet bijzonder, volgens Kuipers & Groeneveld. Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek: high performance teams kunnen teams zijn met hele gewone mensen.

Wil je meer weten over teamontwikkeling? Of samen met ons werken aan jouw team? Op onze website vind je alle informatie over teamontwikkeling en high performance teams. Je kunt ook contact opnemen met Ben Kuipers op LinkedIn.

Reageer