leiden

5 redenen om bij de gemeente Leiden te werken

Bij een gemeente werken? Dan heb je een baan voor het leven. Hoef je niet zo heel hard te werken. En maak je vanzelf promotie. Ook in 2015 zijn er nog een hoop vooroordelen over het werken bij de overheid. Maar als je bij een gemeente aan de slag wilt, heb je wel wat meer ambitie nodig. De gemeente Leiden is daar een mooi voorbeeld van. De organisatie vraagt veel van de medewerkers én heeft ook veel te bieden. Eva van der Post – verantwoordelijk voor het strategisch personeelsbeleid van de gemeente Leiden – somt met gemak vijf redenen op waarom Leiden een interessante werkgever is. 

1. Je blijft je ontwikkelen

‘Net zoals bij veel andere gemeenten is ons personeelsbestand vergrijsd. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar. Wij streven naar een vitale organisatie waar ook jongeren graag werken. Daarom hebben én ontwikkelen we voor verschillende doelgroepen loopbaanarrangementen. We hebben drie doelgroepen gecategoriseerd: de jongeren tot 35 jaar, de middengroep en de ouderen van zestig plus. Van tevoren hebben we via interviews achterhaald wat deze verschillende groepen belangrijk vinden in hun baan. Jongeren gaven onder andere aan dat ze het belangrijk vinden om zich te kunnen ontwikkelen. Daar spelen we graag op in.

We bieden onze medewerkers ruime mogelijkheden op het gebied van mobiliteit, opleiding, workshops, coaching, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee proberen we aantrekkelijk te blijven voor jongeren. Tegelijkertijd stimuleren we ook dat de middengroep zich blijft ontwikkelen. Je ‘zit je tijd niet uit’ bij onze gemeente. Ook niet als je wat ouder bent. Je blijft werken aan je inzetbaarheid en je kunt ook blijven doorstromen naar andere functies.

Als we kijken naar de zestigplus-groep dan zien we voor hen meer een coachende rol of juist andere taken gecombineerd met bijvoorbeeld een dag minder werken. Er zit zoveel kennis bij deze groep. We willen heel graag dat ze die overdragen aan jongeren en dat ze ook ruimte geven aan jongeren. Je mag bij ons gebruikmaken van een loopbaanarrangement, maar het hoeft niet. Aan alle kanten stimuleren we dat je jezelf blijft ontwikkelen. Of je dat ook doet, bepaal je natuurlijk wel zelf.’

Samenwerken in en met de stad tijdens een kennisdag van de gemeente Leiden.

Samenwerken in en met de stad tijdens een kennisdag van de gemeente Leiden.

2. Je kunt jobhoppen

‘We hebben een geweldig leuk instrument om ervaring op te doen in een ander werkveld en om meer samen te werken met een aantal andere gemeenten in onze regio. Het heet Flexatures. Als er een vacature is voor een tijdelijke klus of project bij de gemeente Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest of onze eigen gemeente, dan bieden we die eerst intern aan via het Flexature-concept. Iedereen binnen deze gemeenten kan daarop reageren. Op die manier kun je tijdelijk bij een andere gemeente werken. Of je kunt binnen je eigen gemeente aan een nieuw project werken. Natuurlijk stem je altijd met je leidinggevende af of je tijdelijk weg kunt. Het was ook best wel even wennen voor de managers. Maar het werkt. Er wordt veel gebruik van gemaakt.

Het mes snijdt zo aan twee kanten: het instrument biedt medewerkers veel variatie qua werk, de gemeenten profiteren van elkaars kennis én er worden minder externe bureaus ingehuurd waardoor het kosten bespaart. We zien trouwens dat een aantal van de medewerkers die gebruikmaken van Flexatures dit steeds vaker gaan doen. Vaak willen ze niet meer terug in hun oude functie. We spelen hiermee dus echt in op een behoefte bij een deel van onze medewerkers.’

3. Een baan met inhoud

‘De recessie heeft allerlei negatieve gevolgen. Zoals ik al eerder zei, we hebben te maken met vergrijzing van ons personeelsbestand. Mensen blijven langer zitten in hun vaste baan. Daarnaast moeten we als gevolg van de bezuinigingen inkrimpen in ons personeelsbestand. Bovendien hebben we er door de decentralisatie van overheidstaken en wettelijke veranderingen, een heleboel taken bijgekregen als gemeente. We moeten nu meer taken met minder mensen uitvoeren. Dat heeft aan de ene kant z’n schaduwzijde. Maar het biedt ook kansen.

Het werk van de gemeente is juist heel dynamisch geworden. We zijn sinds 2015 verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Je kiest als gemeente voor een groot deel zelf hoe je dit inricht. Dat levert zeer interessante beleids- en inrichtingsvragen op en daarmee interessante functies. Ja, ik zie het echt als een kans om de gemeente Leiden op de kaart te zetten als goed werkgever. Voor een baan met inhoud, waarbij je ook nog eens ziet wat het resultaat is in de stad, solliciteer je bij de gemeente.’

4. Veel verantwoordelijkheid

‘We komen net uit een stevige reorganisatie. Onze complete middenlaag aan leidinggevenden is weg. We werken nu alleen nog met een directie en een aantal resultaatverantwoordelijk teammanagers. Deze managers sturen grote teams aan van wel veertig tot zestig mensen. Dat vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven. De medewerkers hebben veel meer verantwoordelijkheid gekregen. De managers zijn er om de teams aan te sturen en optimaal te laten werken. Voor de inhoudelijke kwaliteit van het werk zijn de medewerkers verantwoordelijk. De seniors op de afdeling bieden daarvoor ondersteuning. Deze omslag is behoorlijk groot voor onze gemeente. Het is wennen voor zowel de managers als de medewerkers. Je bent als medewerker zelf verantwoordelijk voor het behalen van jouw doelen.  En je vult je eigen resultaat- en functioneringsgesprekformulieren in, waarbij je zelf je ontwikkeldoelen bepaalt. Het is nu veel meer bottum-up georganiseerd.’

5. Je werkt samen met leuke collega’s

‘We werken niet alleen samen met de andere gemeenten in onze regio. Ook binnen onze eigen gemeente werk je veel meer over de afdelingen heen samen. Samenwerken tussen teams wordt steeds gebruikelijker en is ook essentieel bij ons. Dat bevordert namelijk dat we minder regelgericht en meer burgergericht gaan werken. We willen er samen uit komen. Als er een nieuw project start, dan bekijken we eerst welke expertise er van welk team binnen de gemeente nodig is. Bovendien plaatsen we een Flexature als dat nodig is. Het is van belang dat we medewerkers meer op hun talent inzetten dan op hun functietaken waar ze oorspronkelijk voor zijn aangenomen. Op deze manier stellen we het ideale team samen. Zo werken we niet alleen efficiënt en effectief, maar is het werken met steeds andere collega’s ook nog eens inspirerend en afwisselend.’

Reageer