Berichten getagd ‘hpt portretten’

HPT-portret WijDeventer: leren van elkaar is het hele idee

Het team WijDeventer van de gemeente Deventer bestaat uit wijkmanagers die allemaal hun eigen wijk – in hun woorden toko – hebben en daarin burgerinitiatieven ondersteunen. Waar hun collega (de opbouwwerker) met name burgers motiveert om initiatieven te nemen, faciliteert en verbindt de wijkmanager burgers en organisaties om deze initiatieven te realiseren. Dit is het…

Lees meer

HPT-portret: Theater Speelhuis in Helmond

Theater Speelhuis in de gemeente Helmond staat tot ver buiten de regio bekend als een goed, maar vooral mooi theater. Het verwelkomt jaarlijks zo’n 54.000 bezoekers voor gemiddeld 170 voorstellingen. Zowel bezoekers als medewerkers dragen het theater een warm hart toe. Eind december 2011 verwoestte een brand het bijzondere theatergebouw van architect Piet Blom. Ondanks…

Lees meer

HPT-portret: Veiligheidsregio Rotterdam

In maart 2014 was Nederland het decor voor de Nucleaire Security Summit. Maar liefst 13000 politieagenten, 7000 militairen, drie marineschepen en twee straaljagers namen de verantwoordelijkheid voor de gedelegeerden van 53 landen. De wereld keek toe hoe Nederland de veiligheid van dit enorme evenement organiseerde. De planningsstaf van veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond richtte zich met name…

Lees meer

HPT-portret: Drechtsteden

Het Team Waardebepaling is onderdeel van de Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD). Het team taxeert jaarlijks de waarde van 127.000 objecten met een totale waarde van ongeveer 24 miljard euro. De GBD en dus ook het Team Waardebepaling komen voort uit een centralisatie van vijf lokale gemeentelijke belastingorganisaties en is vrij jong. Sinds de samenvoeging…

Lees meer

Team ICT Exploitatie & Infrastructuur COA

Het Team Exploitatie en Infrastructuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de ICT-infrastructuur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het team zorgt ervoor dat deze omgevingen beschikbaar zijn voor het hoofdkantoor en voor de circa 75  opvanglocaties in het land. De apparatuur is opgesteld in een intern en een extern datacentrum. Alle locaties in…

Lees meer

Gezamenlijke Brandweer op weg naar high performance team

Het team van de Gezamenlijke Brandweer op de Tweede Maasvlakte (Rotterdam), kazerne Maximaweg, bestaat uit negen teamleden, allemaal mannen. Zij werken in ploegendiensten van zes personen, zodat er altijd een operationeel team paraat staat. Zo’n operationeel team bestaat uit vier manschappen, een chauffeur en een bevelvoerder. De ploeg is, vergeleken met andere brandweerploegen, opvallend jong…

Lees meer

Team Medewerkers Leerplicht

Binnen het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam ondersteunt het team Medewerkers Leerplicht (MLP) de leerplichtambtenaren in de aanpak van schoolverzuim van jongeren tussen de 16 en 23 jaar op het MBO. Van alle jongeren wordt verwacht dat ze een startkwalificatie halen (havo-, vwo-, of mbo2-diploma). Bovendien zijn de minderjarigen (16- en 17-jarigen) nog leerplichtig. Gemeenten…

Lees meer

Werkstrafunit Midden-Noord – Reclassering Nederland team 3

Als iemand een werkstraf krijgt opgelegd, moet ervoor worden gezorgd dat deze werkstraf wordt uitgevoerd. Met z’n allen zorgen de teamleden van Team 3 van de Werkstrafunit Midden-Noord vanuit hun verschillende taken voor de volbrenging van de opgelegde werkstraffen, waarbij de gegeven kans voor de werkgestraften om iets terug te doen voor de samenleving de…

Lees meer