Programma bijeenkomst: werken aan inzetbaarheid

dinsdag 22 januari 2019

Op deze pagina vind je informatie over het programma en de verschillende parallelsessies.

Programma

9.30 uur Inloop met koffie en thee
10.00 uur Opening bijeenkomst
10.10 uur Secretaris-directeur Piet Sennema van Aa en Maas aan het woord
Hoe de Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 de ontwikkeling van de medewerker centraal stelt.

Piet Sennema

10.30 uur Lea Mazor en Eline Steenhuisen van InternetSpiegel
De belangrijkste bevindingen uit het boek Werken is Bewegen 2

Lea Mazor

Eline Steenhuisen

11.00 uur Pauze
11.15 uur Parallelsessies ronde 1
11.45 uur Parallelsessies ronde 2
12.15 uur Plenaire afsluiting en lunch
Na afloop krijg je een exemplaar van het boek mee.

Parallelsessies

Tijdens de parallelsessies ga je in gesprek met de personen achter de praktijkvoorbeelden uit het boek Werken is Bewegen 2. Zij vertellen meer over de aanpak en de instrumenten van hun organisatie om de inzetbaarheid en mobiliteit te stimuleren. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende parallelsessies. Je kunt in twee rondes aanschuiven bij de praktijkvoorbeelden van jouw keuze.

1

Medewerkers interessant houden voor de arbeidsmarkt? Zo doen ze dat in Uden 

'Arbeidsmarktproof' zijn: een thema dat voor kort niet leefde bij de medewerkers, maar dat nu in hun DNA lijkt te zitten. Dat is gelukt door een breed scala aan producten en diensten. In 2017 maakte Uden de balans op: 69% van haar medewerkers is arbeidsmarktproof. Schuif aan bij Uden en ontdek wat je uit deze aanpak voor jouw organisatie kunt meenemen.

Katrien Staelens en Brigitta Bossink
Gemeente Uden

 

Katrien Staelens
Katrien Staelens
Brigitta Bossink
Brigitta Bossink

2

Het goede gesprek aangaan: handvatten voor leidinggevenden

Op zoek naar concrete en effectieve middelen om leidinggevenden te ondersteunen? In deze sessie krijg je inzicht in de verschillende typen medewerkers en hoe je als leidinggevende 'het goede gesprek' met hen aangaat om tot ontwikkeling te komen.

Marjolein Andringa
Ministerie van BZK

Marjolein Andringa
Marjolein Andringa

3

Hoe 33 uitvoeringsorganisaties gezamenlijk mobiliteit stimuleren

De sleutel tot de succesvolle samenwerking tussen ruim dertig organisaties, verenigd in KleinLef? Laagdrempeligheid. Twaalf medewerkers stapten binnen een jaar over naar een andere organisatie binnen het samenwerkingsverband. Hoe organiseer je samenwerking tussen organisaties op een slimme manier?

Michel Smithuis
KleinLef

 

Michel Smithuis
Michel Smithuis

4

Met WorkBoost daadwerkelijk ervaren wat werken aan inzetbaarheid inhoudt

Uitdagend, leuk en leerzaam. Zo ervaren deelnemers de opdrachten van WorkBoost, een corporate nudging methodiek dat strategische en abstracte thema’s, zoals inzetbaarheid, toegankelijk maakt voor medewerkers. Ervaar zelf met WorkBoost wat werken aan inzetbaarheid inhoudt.

Jason Gawke
WorkBoost / Ministerie van BZK

 

Jason Gawke
Jason Gawke

5

Wat behelst de integrale aanpak van de SVB, die medewerkers verleidt om in beweging te komen?

Automatisering en digitalisering hebben de komende jaren ingrijpende gevolgen voor iedere organisatie, zo ook voor de SVB. Hun aanpak om medewerkers in beweging te krijgen, kenmerkt zich door maatwerk en integraliteit. In deze sessie: van mobiliteitsteams en leerpaden tot intervisiegesprekken en de rol van netwerkers.

Marijn van Luijk en Didi Rokosch
SVB

Marijn van Luijk
Marijn van Luijk
Didi Rokosch
Didi Rokosch

6

De jaarlijkse gesprekscyclus een invuloefening? Dat kan ook anders: door ruimte te creëren voor een betekenisvol ontwikkelgesprek

Medewerkers bewuster laten nadenken over hun toekomst én ondersteuning bieden aan zowel medewerkers als leidinggevenden bij het voeren van een zinvol en gerichter ontwikkelgesprek. Ontdek hoe het instrument Loopbaan op Peil bijdraagt aan dit doel.

Jiska van Leeuwen en Marieke Vermeulen
Hoogheemraadschap Rijnland

 

Jiska van Leeuwen
Jiska van Leeuwen
Marieke Vermeulen
Marieke Vermeulen

7

Succesfactoren voor een effectief leeratelier over duurzame inzetbaarheid

De leerateliers van de IND in een notendop. Ze zorgen voor bewustwording over het belang van werken aan inzetbaarheid, reflectie bij de medewerkers en sporen aan tot actie. Het doel: een mindset waarin aandacht voor inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderdeel is van ieders werk. Wat zijn de succesfactoren van de leerateliers?

Gonny Reinders en Petra Pasma
IND

 

Gonny Reinders
Gonny Reinders
Petra Pasma
Petra Pasma

8

Loopbaanstappen zetten met een expert: de ‘transfercoach’

Mobiliteit en loopbaanbegeleiding liggen steeds meer op het bordje van leidinggevenden. Om hen daarbij te ondersteunen zet Rotterdam transfercoaches in. Die begeleiden de medewerker, terwijl de leidinggevende een stimulerende rol houdt. Het motto van het transferprogramma: "In Rotterdam kan alles wat jij kunt".

Loes Smits en Mirjam Visser
Gemeente Rotterdam

 

Loes Smits
Loes Smits
Mirjam Visser
Mirjam Visser

9

Tijdelijk op een andere plek werken: met Re-Employment (REP) zorgt Defensie dat medewerkers de stap zetten

Het programma REP is zo succesvol dat het nu zelfs als werkwoord wordt gebruikt: medewerkers REP'en. Defensiemedewerkers kunnen via REP tijdelijk op een andere plek aan de slag om ervaring op te doen en hun horizon te verbreden. Zo'n 600 mensen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te gaan REP'en. Hoe is REP van de grond gekomen?

Ellen Dieperink en Bianca Schuddebeurs
Ministerie van Defensie

 

Ellen Dieperink
Ellen Dieperink
Bianca Schuddebeurs
Bianca Schuddebeurs

10

Beweging krijgen in medewerkers met 'verdwijnende' functies? Samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie blijkt effectief

Vier ministeries met één strategisch personeelsplan. Ze werken samen aan de inzetbaarheid van medewerkers. De DIV-medewerker is een medewerker met werk dat verandert: van uitvoerend naar adviserend, van papier naar digitaal. Deze verschuiving vraagt om nieuwe functies en competenties. Wat is de aanpak van het samenwerkingsverband?

Alard Litjens, Stephanie de Groot, Inger Waling
Samenwerkingsverband EZK/OCW/LNV/AZ

 

Alard Litjens
Alard Litjens
Stephanie de Groot
Stephanie de Groot
Inger Waling
Inger Waling

11

Hoe zet je medewerkers zélf aan het denken over de veranderende omgeving? En over hun talenten?

Medewerkers zelf laten ontdekken welke veranderingen er op de organisatie afkomen én hen bewust maken van hun unieke talenten. Dat is de kern van de aanpak waarmee waterschap Aa en Maas continu werkt aan de inzetbaarheid van medewerkers. Praat mee over de manier waarop Aa en Maas inspeelt op de ontwikkeling van 21st century skills van haar medewerkers.

Piet Sennema, Ingrid Sierkstra, Petra Kamsma
Waterschap Aa en Maas

 

Piet Sennema
Piet Sennema
Petra Kamsma
Petra Kamsma
Ingrid Sierkstra
Ingrid Sierkstra

12

Hoe staat het met de inzetbaarheid in jouw organisatie? Ontdek het met de inzetbaarheidsscan

Hoe schat jij de inzetbaarheid in van de medewerkers in jouw organisatie? In hoeverre bieden leidinggevenden ondersteuning? En is er sprake van een effectieve inzetbaarheidscultuur? De inzetbaarheidsscan laat zien hoe jouw organisatie ervoor staat en stimuleert mensen direct om in beweging te komen. Ontdek de mogelijkheden van de inzetbaarheidsscan.

Yme Dijkstra
Effectory / InternetSpiegel

 

Yme Dijkstra
Yme Dijkstra