leren en ontwikkelen

Op naar een krachtige Leer- en Ontwikkelpraktijk bij het Rijk

Leren en ontwikkelen wordt steeds belangrijker (en zelfs een noodzaak!) voor medewerkers. Dat komt doordat banen veranderen door digitalisering, technische en maatschappelijke ontwikkelingen.  Oude banen verdwijnen, nieuwe verschijnen, andere veranderen van aard. Ook binnen de overheid. Het Rijk formuleerde in 2015 een visie op leren en ontwikkelen, als basis voor verdere acties voor rijksambtenaren. Vervolgens ging het onderzoekstraject Werken aan een evidence informed model voor de Leer- en Ontwikkel-praktijk van start. Met als belangrijkste vraag: hoe zet je leren en ontwikkelen effectief in? Een verkenning.

InternetSpiegel ging, samen met ICTU, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Belastingdienst, op zoek naar bruikbare wetenschappelijke inzichten. Zodat de aanpak die straks wordt gekozen bewezen effectief is. Met een groep betrokken onderzoekers is allereerst een werkmodel opgesteld. Dit model bevatte hypothesen en eerste inzichten van de onderzoekers over relevante factoren voor leren en ontwikkelen.

Weten wat werkt

Dit werkmodel legden we voor aan een groep wetenschappers en L&O-professionals uit de praktijk. Vervolgens zochten we in de wetenschappelijke literatuur of er onderbouwing te vinden was voor de opgestelde hypothesen.  Tijdens de Rijkscampus bijeenkomst ‘Weten wat werkt’ presenteerden we de uitkomsten in het rapport Een evidence informed model voor een krachtige Leer- en Ontwikkelpraktijk.

Dit rapport laat het werkmodel en de onderliggende elementen zien. Met dit model kunnen L&O-professionals leerinterventies ontwerpen voor de eigen organisatie. In het rapport maken we steeds een  koppeling met de bijbehorende literatuur of onderzoeken.

Feeling

Maar wat heb je aan een model als je er geen feeling mee hebt? Daarom konden deelnemers van de bijeenkomst kennismaken met het model door er letterlijk overheen te lopen (zie video). Zo werd er duidelijk van welk gedeelte zij al veel wisten, en over welke elementen er nog kennis mist.

Meer informatie

Wil je meer weten over leren en ontwikkelen? Bekijk het rapport online. Wil je weten wat InternetSpiegel hierin voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Lucien Vermeer: lucien.vermeer@ictu.nl.