Ontwikkeling en beloning binnen de overheid

Welke ambtenaren zijn meer of minder bereid een opleiding te volgen? Heeft de opleidingsbereidheid te maken met het dienstverband, of met de leeftijd van de medewerker? En hoe belangrijk is het salaris eigenlijk? Deze en meer vragen komen aan bod in dit tweede deel van het drieluik 'Dit moet je weten over de rijksambtenaar en personeelsbeleid'.

Individuele ontwikkeling en beloning binnen de Rijksoverheid: 4 inzichten

InternetSpiegel (ICTU) heeft de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd die informatie opleverden over de behoeften van rijksambtenaren als het gaat om personeelsbeleid. Deze data over onder andere loopbaanbeleid, mobiliteit,  individuele ontwikkeling, leiderschap en beloning levert veel conclusies en inzichten op. De belangrijkste uitkomsten? Die vatten we in een drieluik voor je samen. In dit tweede deel lees je alles over individuele ontwikkeling en beloning binnen de overheid. 

Hoe ouder de medewerker, hoe minder opleidingsbereid hij is

Meer dan de helft van de medewerkers binnen het Rijk geeft aan dat zij een training of opleiding hebben gevolgd in het voorgaande jaar. Hoe ouder de medewerker, hoe minder opleidingsbereid men gemiddeld genomen lijkt. Ditzelfde geldt voor het aantal jaren dienstverband en het aantal functiejaren.

Hoe hoger het opleidingsniveau van de medewerker, hoe meer men gemiddeld genomen bereid is om een opleiding te volgen.

Tijdelijke medewerkers zijn meer bereid tot opleiden

Medewerkers met een tijdelijke aanstelling zijn meer bereid tot het volgen van een opleiding, dan medewerkers met een vaste aanstelling. De aandacht bij leren en ontwikkelen ligt meer op het uitvoeren van de huidige taken dan op toekomstige opgaven.

Beide bevindingen staan, in zekere zin, haaks op de noodzaak om te investeren in de inzetbaarheid van medewerkers (waarbij de inzetbaarheid van ouderen en laag opgeleiden laag is en de noodzaak bestaat om verder te kijken dan het huidige werk).

Loonsverhoging leidt nauwelijks tot meer baantevredenheid

Er is op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) onderzoek gedaan naar het relatieve belang van arbeidsvoorwaarden en beloning. Een van de uitkomsten van dit onderzoek: om de tevredenheid van werknemers te verhogen is het effectiever en efficiënter om de tevredenheid over de inhoud van het werk, de hoeveelheid van het werk, de manier van leidinggeven en loopbaanmogelijkheden te verhogen, dan via (generieke) loonsverhoging.

Inhoud van het werk staat op één

De gemiddelde ambtenaar in het openbaar bestuur wordt meer door de aard en inhoud van het werk gedreven dan door het loon. De beloning moet vanzelfsprekend wel in orde zijn, ook in vergelijking met wat er elders verdiend wordt. Maar ontevredenheid met het loon is geen belangrijke uitstroomreden.

Verder lezen

Wil je meer weten over de behoeftes van rijksambtenaren met betrekking tot personeelsbeleid? Download het rapport Wat weten we uit onderzoek?
Of lees deel 1 (over loopbaanbeleid en mobiliteit) en deel 3 (over leiderschap en drijfveren van ambtenaren). 

Reageer