Goed leren netwerken: tips & tricks

In onze snel globaliserende samenleving vallen traditionele verbanden steeds meer weg en komen er nieuwe netwerken voor in de plaats. Op basis van jouw voorkeurstype, hoog op externe inzetbaarheid, vermoeden wij dat je het belang van netwerken zult inzien. Wellicht gaat netwerken je heel natuurlijk af of kost het je wat meer moeite. Voor de meeste mensen is het gemak waarmee ze netwerken afhankelijk van het doel. Netwerken gericht op kennisuitwisseling vinden de meeste mensen gemakkelijker dan netwerken om binnen je organisatie zichtbaar te zijn of een andere rol op je te nemen. In dit artikel: tips & tricks op het gebied van netwerken.

Wat kan helpen bij netwerken is bedenken dat netwerken een wederkerigheid in zich heeft. Je wilt van de ander graag informatie krijgen, maar op een later moment kan jij wellicht de ander helpen. Wees er op alert dat je je bij netwerken niet alleen op externe activiteiten richt, maar doe ook bewust mee aan interne bijeenkomsten. Denk aan afdelingsuitjes, sportdagen, kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten, het vieren van verjaardagen, jubilea, afscheidsrecepties.Van belang is dat jij de ander leert kennen en dat de ander jou kent. Je stapt nu eenmaal makkelijker op iemand af als je diegene al eens gesproken hebt.

Bereid een netwerkgesprek goed voor

Hoe je het ook noemt en wat je vraagt, of je nu intern of extern netwerkt, van belang is om een netwerkgesprek goed voor te bereiden.

 • Bedenk wat jouw concrete netwerkvraag is?
  • Je vraagt niet om een baan, maar wel…
   • hoe het is om bij een andere afdeling te werken,
   • of er mogelijkheden voor samenwerken zijn,
   • wat leuk en minder leuk is aan een functie.
 • Stel jezelf een doel in een netwerkgesprek, heb voor ogen wat je wilt bereiken. Vraag wat jij wellicht voor de ander kan betekenen.
 • Begin met een vertrouwd persoon. Zoals een collega die bijvoorbeeld werk doet dat jou heel leuk lijkt.
 • Maak van tevoren een lijstje met open vragen. Daarmee komt het gesprek gemakkelijker op gang.
 • Vraag aan het eind van het gesprek of de persoon nog adviezen voor je heeft.
 • Onderhoud het contact, door nog eens binnen te lopen, informatie te delen, die voor de ander van belang is.

Naast het persoonlijke netwerken kun je natuurlijk ook netwerken via de sociale media. Kies daarbij het medium dat bij jou past. Wellicht zijn er ook interne social media (zoals Yammer) of andere interne kennisgroepen? Mogelijk kun je daar een bijdrage aan leveren.


De tips en adviezen zijn ontwikkeld door Leeuwendaal, in opdracht van InternetSpiegel. Niets van deze teksten mag, noch geheel noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder expliciete toestemming van InternetSpiegel.

Reageer