Reclassering Nederland

Marco Groters, beleidsadviseur Arbo:

Bij het werken met onze doelgroep hebben mensen elkaar nodig. Om te sparren. Om spanning te delen. Je ziet dat mensen toch regelmatig terugkomen naar kantoor.

Medewerkers staan centraal bij Reclassering Nederland

Uit het laatste medewerkersonderzoek van Reclassering Nederland blijkt dat de organisatie het goed doet als werkgever. Marco Groters, beleidsadviseur Arbo:  ‘Medewerkers ervaren werkplezier en ruimte. Dat komt omdat ze de mogelijkheid krijgen om een professioneel oordeel te vellen. En we organiseren horizontale feedback, zodat iedereen blijft leren.’ Een gesprek over werkplezier en het evenwicht tussen regels en vrijheid. 

Groters: ‘Die vrijheid brengt wel extra organisatie met zich mee. Het ‘wat’ hebben we vastgelegd in kwaliteitsnormen. Maar het ‘hoe’ bepaalt de reclasseringswerker zelf. Met meer ruimte, binnen de kaders. De leiding faciliteert en stuurt aan op output.’

Hoge werkdruk

Uit het medewerkersonderzoek kwam nuttige feedback. Bijvoorbeeld over de werkdruk, die is gestegen door bezuinigingen. Mentale veerkracht werd direct een speerpunt. ‘We zijn een pilot gestart om te kijken wat reclasseringswerkers nodig hadden. Dat bleek flexibiliteit te zijn. Wij boden die ruimte. Medewerkers gingen meer flexwerken en thuiswerken. Kantoren werden leger. Medewerkers pakten de vrijheid.’

Op dat moment werd sociale binding ook een speerpunt bij Reclassering Nederland. ‘Bij het werken met onze doelgroep hebben mensen elkaar nodig. Om te sparren. Om spanning te delen. Je ziet dat mensen toch regelmatig terugkomen naar kantoor. Want thuiswerken geeft rust en ruimte, maar niet het sociale vangnet dat ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Je ziet die ontwikkeling terugplooien: teams komen weer naar elkaar toe.’

Ook meer inzicht krijgen in jouw organisatie?

Hoe ervaren medewerkers de werkdruk? Op welke punten scoor je goed als werkgever, en aan welke punten moet er nog gewerkt worden?

Regels en normbesef

Protocollen zijn belangrijk bij een doelgroep die gevaar kan opleveren. Maar regels moeten vóór je werken en niet tegen je. ‘Sommige medewerkers willen de norm graag wat loslaten. Die ruimte bieden wij, mits zij dit goed kunnen verantwoorden. Dat gaat steeds beter. We evalueren veel met de reclasseringswerkers. Je ziet nu dat het een beetje als ‘leren fietsen’ is. Je kunt al fietsen met zijwielen. Je laat los. En dan zwabber je nog wat.’ Daarna komt volgens Groters het ultieme besef waar het evenwicht ligt tussen regels en vrijheid.

Plezier en gezondheid

Hoe zorgt Reclassering Nederland voor werkplezier en een gezonde omgeving? ‘Door de medewerker steeds voorop te stellen. Onze algemeen directeur communiceert open in de media over het belang van ons werk. Hij staat vierkant achter de medewerkers. Daarnaast bieden we verdieping in het vak. We hebben een zogenaamd Opleidingshuis, we richten kenniskringen in en er is volop ruimte voor intervisie.’ Groters is trots op het lage verloop. De mensen zijn volgens hem loyaal en hebben veel vertrouwen in de organisatie.

Zo probeert de reclassering het werk een boost te geven. ‘Maar de bezieling voor dit vak levert het meeste plezier op. De doelgroep waarmee wij werken geeft energie. Je groeit als je merkt dat je een gedragsverandering teweegbrengt. Dat je de samenleving veiliger maakt. De daders zijn ook mensen. We werken er keihard aan dat daders hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen afstraffen levert geen energie op.’

‘Medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Alleen door hun werk realiseren we onze doelen. De rest van wat we doen is ondersteunend daaraan. Dat besef is hier leidend.’

Reclassering Nederland: transparant of niet?

Reclasseringswerkers zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor het opzoeken van hun informatie. Terwijl vroeger een leidinggevende dat voor hen deed. ‘We informeren nu op een passieve manier. Alle informatie is voorhanden in de organisatie. We werken bijvoorbeeld met intranet, een eigen wikipagina en praktische cases. Eigenlijk zijn we heel transparant. De boeken liggen er nog steeds, maar je moet nu zelf even naar de bieb fietsen. We kauwen het niet meer voor.’

‘Maar ook daar wordt hard aan gewerkt,’ vertelt Groters enthousiast. ‘We vragen medewerkers continu hoe we beter kunnen reclasseren. Via stellingen, polls en intervisie. Daardoor kwamen we erachter dat het schort aan de vindbaarheid van informatie. Dat staat of valt met het gebruik van de juiste zoektermen. Medewerkers willen met één zoekopdracht de juiste informatie kunnen vinden.’ Ook daarin probeert Reclassering Nederland volop de autonomie van professionals te faciliteren.

Tekst: SuperScript
Foto: Joseph Pearson, Unsplash

Reageer