Hét medewerkersonderzoek voor het openbaar bestuur

Bevlogen en betrokken medewerkers zijn onmisbaar voor een organisatie. Zeker in het publieke domein, waar goed functionerende ambtenaren de basis zijn voor excellent beleid en dienstverlening. Hoe bevlogen en betrokken zijn jouw medewerkers? En wat is er in jouw organisatie nodig om betrokkenheid en bevlogenheid te stimuleren?

Het InternetSpiegel medewerkersonderzoek helpt hierbij. Door betrouwbaar onderzoek waarmee je inzicht krijgt in problemen en successen in de organisatie. Met maximale aandacht voor de impact van de resultaten, zodat het daadwerkelijk tot actie leidt.

InternetSpiegel medewerkersonderzoek biedt:

Bewezen effectieve vragenlijst over relevante onderwerpen
De mogelijkheid om de vragenlijst op maat te maken voor specifieke vraagstukken
Hulpmiddelen om impact te creëren in de organisatie 
Makkelijk toegankelijke en begrijpelijke rapportages (organisatiebreed, per team of individueel)
De grootste, meest betrouwbare benchmark voor de publieke sector
Hulp om draagvlak te creëren
Gemak bij de inkoop van het onderzoek
Een basis voor vervolgacties

Ontworpen voor en door het openbaar bestuur

Meer dan 350 organisaties maken periodiek gebruik van InternetSpiegel.
Hiermee ontstaat de grootste en meest betrouwbare benchmark voor het openbaar bestuur.

Diagnosemodel Werkplezier

Welke aspecten zorgen voor bevlogen medewerkers? Medewerkers die zich verbonden voelen met de organisatie? Na uitgebreid onderzoek en jarenlange ervaring zijn wij tot de volgende aspecten gekomen:

Diagnosemodel werkplezier 3840x1594

InternetSpiegel op maat

InternetSpiegel biedt je de mogelijkheid om vragen op maat te snijden voor jouw specifieke doelstellingen. Is mobiliteit en inzetbaarheid bijvoorbeeld een thema? Of is er misschien een nieuwe werkwijze ingevoerd die je wil evalueren? InternetSpiegel helpt je om het onderzoek zo in te richten dat het antwoord geeft op de vragen die binnen jouw organisatie leven.

De kracht van kennis

Wij geloven in de kracht van kennis als basis voor beleid. Om aannames te onderbouwen en een aanpak te vinden die écht werkt.

Feiten.

Wij leveren feiten over verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals  arbeidsmobiliteit, leiderschap en teamontwikkeling. We brengen hiermee de uitdagingen in kaart waar overheidsorganisaties mee te maken hebben.

Ideeën.

We maken verbanden inzichtelijk die relevant zijn voor overheidsorganisaties en vullen dit aan met ideeën en adviezen voor oplossingen. We spiegelen, prikkelen en adviseren overheidsorganisaties, om de basis te leggen voor besluiten en vervolgacties.

Delen.

We publiceren in artikelen, rapporten en boeken. Daarnaast delen we onze kennis door het geven van presentaties en workshops binnen de overheid. We bieden ook onderzoeksinstrumenten aan waarmee je zélf aan de slag kunt.

Heb je interesse of een vraag?

Stuur een e-mail naar internetspiegel@ictu.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

> InternetSpiegel

InternetSpiegel is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij Stichting ICTU.

ictu_logo_cmyk_

> Over

InternetSpiegel doet onderzoek naar verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals inzetbaarheid, leiderschap en teamontwikkeling. Met de uitkomsten ondersteunen we overheidsorganisaties met deze thema's.

> Contact

ICTU. InternetSpiegel
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
internetspiegel@ictu.nl

> Nieuwsbrief