Onderzoek mét impact

Wat u allemaal kunt doen om een succes te maken van uw medewerkeronderzoek? Hoe u zoveel mogelijk impact creëert met uw onderzoek? Hoe u ervoor zorgt dat leidinggevenden, medewerkers, HR en management met de resultaten aan de slag gaan? Hoe u draagvlak krijgt in uw organisatie? Hoe u het medewerkeronderzoek koppelt aan de organisatiedoelen? Hoe u de uitvoering van een medewerkeronderzoek goed en makkelijk regelt? Welke rol HR kan innemen bij een medewerkeronderzoek? InternetSpiegel is zó ontworpen, dat het u betrouwbaar en bruikbaar inzicht geeft in de mening van medewerkers. U kunt vertrouwen op hulp om het onderzoek soepel te laten verlopen. Vervolgens helpen we u impact te creëren met het onderzoek. Zodat het niet bij een rapportage blijft, maar leidt tot actie.

InternetSpiegel medewerkeronderzoek biedt:

  • bewezen effectieve vragen over allerlei relevante onderwerpen: we helpen u de vragenlijst samen te stellen en waar nodig op maat te snijden voor uw specifieke vraagstuk;
  • diverse hulpmiddelen waarmee u impact creëert in uw organisatie: zodat leidinggevenden, management en medewerkers met de resultaten aan de slag gaan;
  • makkelijk toegankelijke en begrijpelijke rapportages, die de basis zijn voor vervolgacties;
  • een betrouwbare benchmark, waardoor u uw resultaten kunt vergelijken met de sector en van elkaar kunt leren;
  • hulp om draagvlak te creëren in uw organisatie en mensen op één lijn te krijgen;
  • gemak bij de inkoop van het onderzoek, omdat er centraal is ingekocht.

Spoor problemen in uw organisatie op

Aan de basis van InternetSpiegel ligt een diagnosemodel: deze bevat de elementen waarvan bewezen is dat zij leiden tot meer werkplezier, een grotere bevlogenheid en meer betrokkenheid bij de organisatie. Het model helpt om problemen in de organisatie op te sporen en daar gericht mee aan de slag te gaan. De elementen delen we in op drie niveau’s waarop actie vereist is:

 

Teamniveau

Hierbij gaat het om elementen als de inhoud van het werk, leiderschap, werkdruk, samenwerking, zelfstandigheid, en de mate van invloed in het team die medewerkers ervaren.

Organisatieniveau

Hierbij gaat het om resultaatgerichtheid van de organisatie, informatievoorziening en communicatie, en de mate van invloed in de organisatie die medewerkers ervaren.

HR-niveau

Hierbij gaat het om elementen die vaak wat directer zijn gerelateerd aan het HR-instrumentarium, zoals loopbaanontwikkeling, wijze van beoordeling en beloning.

Bereik úw doelstellingen

Uiteraard biedt InternetSpiegel de mogelijkheid om vragen op maat te snijden voor de specifieke doelstellingen die u heeft met uw onderzoek. Is mobiliteit en inzetbaarheid bijvoorbeeld een thema bij u? Of is er misschien een nieuwe werkwijze ingevoerd die u wilt evalueren? InternetSpiegel helpt u om het onderzoek zo in te richten dat het antwoord geeft op de vragen die uw organisatie heeft.

De kracht van kennis

Wij geloven in de kracht van kennis als basis voor beleid. Om aannames te onderbouwen en een aanpak te vinden die écht werkt.

Feiten.

Wij leveren feiten over verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals  arbeidsmobiliteit, leiderschap en teamontwikkeling. We brengen hiermee de uitdagingen in kaart waar overheidsorganisaties mee te maken hebben.

Ideeën.

We maken verbanden inzichtelijk die relevant zijn voor overheidsorganisaties en vullen dit aan met ideeën en adviezen voor oplossingen. We spiegelen, prikkelen en adviseren overheidsorganisaties, om de basis te leggen voor besluiten en vervolgacties.

Delen.

We publiceren in artikelen, rapporten en boeken. Daarnaast delen we onze kennis door het geven van presentaties en workshops binnen de overheid. We bieden ook onderzoeksinstrumenten aan waarmee u in uw eigen organisatie aan de slag kunt.

Geïnteresseerd of heeft u vragen?

Neem contact op met Jurgen: jurgen.visser@ictu.nl.

Je kunt ook je gegevens achterlaten, we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Jurgen Visser InternetSpiegel
Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.

> InternetSpiegel

InternetSpiegel is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij Stichting ICTU.

ictu_logo_cmyk_

> Over

InternetSpiegel doet onderzoek naar verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals arbeidsmobiliteit, leiderschap en teamontwikkeling. Met de uitkomsten ondersteunen we overheids-organisaties met deze thema's.

> Contact

ICTU. InternetSpiegel
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
info@internetspiegel.nl