inzetbaarheidsbeleid

1. Maak bezig zijn met inzetbaarheid vanzelfsprekend

Een organisatiecultuur waarin het vanzelfsprekend is dat mensen werken aan hun inzetbaarheid, draagt bij aan een hogere interne en externe inzetbaarheid. Hoe wordt er binnen jouw organisatie over inzetbaarheid gecommuniceerd? Is inzetbaarheid een thema? Hoe zit het met de informele gesprekken over dit onderwerp? Is inzetbaarheid leuk, inspireren mensen elkaar? Zien mensen de noodzaak van inzetbaarheid in? En kan er op dit punt nog winst behaald worden? In dit artikel: tips om ‘bezig zijn met inzetbaarheid’ vanzelfsprekend te maken.

Tips: zo communiceer je over inzetbaarheid

 • Een website op het intranet met 10 interviews, met medewerkers die vertellen hoe zij aan hun inzetbaarheid werken. Dit brengt anderen op ideeën.
 • Het inzichtelijk (laten) maken van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en dit vervolgens op een goede wijze naar medewerkers te (laten) communiceren, helpt om de urgentie van het onderwerp inzetbaarheid duidelijk te maken.
 • Laat jezelf interviewen en vertel hoe jij aan je inzetbaarheid werkt.
 • Regel een event, een week van de loopbaan of een primoforumdiscussie. Primoforum is een instrument om groepsdiscussies te begeleiden. Er wordt een vraag gesteld en de deelnemers aan de discussie reageren groepsgewijs met een digitaal antwoord. Door prikkelende vragen te stellen kun je medewerkers over hun loopbaan aan het denken zetten.

Tips: zo voelt men zich verantwoordelijk voor inzetbaarheid

Zijn er mensen in jouw organisatie die zich verantwoordelijk voelen voor inzetbaarheid? Heeft iemand het onderwerp in de portefeuille? Wordt de werkvloer bij dit onderwerp betrokken? Wat is er al gedaan en wat kun jij doen om het onderwerp inzetbaarheid te borgen?

 • Een manier om medewerkers te betrekken bij het onderwerp inzetbaarheid is het bedenken van een aantal relevante onderwerpen en die vormgeven middels projecten. Daarbij kun je denken aan onderwerpen als ‘leren en ontwikkelen’, mogelijkheden voor stages, leerervaringsplekken, samen met andere organisaties een themaweek over inzetbaarheid organiseren.
 • Als iemand vanuit het lijnmanagement het onderwerp inzetbaarheid in portefeuille heeft, dan borg je de verantwoordelijkheid voor dit thema. Daarmee voorkom je dat managers inzetbaarheid terzijde schuiven als een onderwerp dat HR maar op zich moet nemen.
 • Maak inzetbaarheid tot een onderwerp dat regelmatig aan de orde komt. Laat bijvoorbeeld eens wisselend vanuit de organisatie medewerkers of afdelingen rapporteren over hoe zij met inzetbaarheid omgaan.

Tips: zo faciliteer je inzetbaarheid

Wellicht zijn er in jouw organisatie al allerlei faciliteiten, maar zijn deze ook bij de medewerkers bekend en worden ze gebruikt? Hoe zit dat in jouw organisatie?

 • Biedt het medewerkersonderzoek aanknopingspunten voor een actie?
 • Vraag HR eens om rapportages of een overzicht van relevante regelingen.
 •  Laat eens een steekproef houden onder het personeel. Welke regelingen kennen ze, waar maken ze gebruik van?
 •  Laat een plan maken om het gebruik van de faciliteiten te verhogen.
 • Is inzetbaarheid een onderwerp in de HR-gesprekkencyclus? Veelal is het antwoord ja, maar wat gebeurt er in jouw organisatie met de uitkomsten van die gesprekken? Wordt er echt inhoudelijk over inzetbaarheid gesproken tussen medewerker en manager?
 • Vraag aan je managers, hoe zij inzetbaarheid met hun medewerkers bespreken, wat er uit die gesprekken komt, wat zij er mee doen, waar zij tegen aan lopen en waar zij behoefte aan hebben.
 • Ook kan het zinvol zijn om de persoonlijke inzetbaarheid van jouw managers in het gesprek tussen jou en hen aan de orde te stellen. Op die manier geef je een voorbeeld, dat kan helpen om andere leidinggevenden tot het gewenste gedrag te stimuleren.
 • En natuurlijk kun je er ook aan denken om HR hier een onderzoeksrol in te geven.

De tips en adviezen zijn ontwikkeld door Leeuwendaal, in opdracht van InternetSpiegel. Niets van deze teksten mag, noch geheel noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder expliciete toestemming van InternetSpiegel.

Reageer