Inzicht en actie met de inzetbaarheidsscan

Hoe schat jij de inzetbaarheid in van de medewerkers in jouw organisatie? Hoe staat het met de mate waarin leidinggevenden faciliteren en ondersteunen? En is er sprake van een effectieve inzetbaarheidscultuur met bijbehorend beleid? De inzetbaarheidsscan van InternetSpiegel geeft antwoorden op deze essentiële vragen. De scan laat zien hoe jouw organisatie ervoor staat en stimuleert mensen direct om in beweging te komen. Inzicht én actie dus, op drie niveaus: 

Medewerker

Medewerkers krijgen via een persoonlijke rapportage inzicht in de eigen inzetbaarheid. En dat niet alleen: zij ontvangen praktische tips om werk te maken van hun inzetbaarheid. De tips zijn geformuleerd voor alle typen medewerkers, voor zowel diegenen die al aan hun ontwikkeling en inzetbaarheid werken als degenen die daar niet of nauwelijks mee bezig zijn.

Leidinggevende

Leidinggevenden krijgen inzicht in de inzetbaarheid van de medewerkers in het team én het eigen handelen daarin. Zo zien zij bijvoorbeeld hoe zij scoren op hun ondersteunende rol, ten opzichte van een eventuele vorige meting en ten opzichte van de benchmark. Zij ontvangen concrete tips waarmee zij hun taak nog beter kunnen uitvoeren.

Organisatie

Het management van de organisatie krijgt zicht op de mate van inzetbaarheid van de hele organisatie én op de beleving van de inzetbaarheidscultuur en het bijbehorende beleid. Ook het management krijgt adviezen om de inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers te stimuleren.

Interesse?

Wil je de scan inzetten voor jouw organisatie? Of wil je eerst meer weten? Neem dan contact met ons op via internetspiegel@ictu.nl.

Reageer