medewerkers op kantoor

Inzetbaarheidtips: faciliteren

Een basisvoorwaarde voor het stimuleren van inzetbaarheid is de zorg voor de faciliteiten. Iedereen heeft deze nodig, ongeacht type of persoon. 

 • Wat voor score krijg je terug vanuit het onderzoek als het gaat om faciliteren: is dit voldoende, is er nog ruimte voor verbetering en zo ja, welke?
 • Vraag eens aan je medewerkers of zij het gevoel hebben dat er voldoende faciliteiten geboden worden, of dat zij wellicht nog zaken missen en zo ja welke?
 • Zelf kun je hier een rol in spelen door na te gaan welke faciliteiten de organisatie biedt. Vaak is er meer mogelijk dan gedacht.Onderstaand een aantal faciliteiten waar je aan kunt denken:
  • Vergoeding en tijd voor scholing, congresbezoek, coaching, loopbaanontwikkeling.
  • Aanbod van het loopbaancentrum/het ontwikkelcentrum.
  • Opleidingenoverzicht.
  • Mogelijkheid om taken in een functie en binnen een team te herschikken.
  • Mogelijkheid van een buddysysteem, junior/senior, onervaren/ervaren.
  • Mogelijkheid van stages, detacheringen, uitwisselingen, zowel als vragende als aanbiedende partij.
  • Een andere mogelijkheid is informatie vragen aan HR of bij het mobiliteitscentrum, of een vertegenwoordiger van HR/Mobiliteit uit te nodigen in het team-/afdelingsoverleg.

De tips en adviezen zijn ontwikkeld door Leeuwendaal, in opdracht van InternetSpiegel. Niets van deze teksten mag, noch geheel noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder expliciete toestemming van InternetSpiegel.

Reageer