Innovatie Barometer Overheid 2021: Lessen voor een goed innovatieklimaat – webinar op 16 december

Wil je meer weten over de Innovatie Barometer Overheid 2021, de stand van de innovatieontwikkelingen binnen het openbaar bestuur én de lessen voor de toekomst? Meld je dan aan voor het webinar ‘Innovatie Barometer Overheid 2021: Lessen voor een goed innovatieklimaat’ op donderdag 16 december 2021, van 15.30 tot 17.00 uur.

Innovatie Barometer Overheid 2021

Op 11 november 2021 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de eerste Innovatie Barometer Overheid. Hiermee wordt voor het eerst een systematisch en gestructureerd overzicht gepresenteerd van de innovatie-ontwikkelingen binnen het Nederlandse openbaar bestuur. De Innovatie Barometer Overheid bouwt voort op een survey-aanpak die in Denemarken en andere Scandinavische landen gangbaar is. Hierdoor is er ook een internationale benchmark in de Barometer opgenomen. 

Maar liefst 86% van de organisaties die hebben deelgenomen aan de survey, gaf aan in de afgelopen twee jaar een innovatie geïmplementeerd te hebben. De Innovatie Barometer biedt ook inzichten ten aanzien van de typen innovaties die ontwikkeld worden, de wijze waarop ze tot stand komen en wat de rendementen zijn in termen van publieke waarde. Ook werd duidelijk welke belemmeringen en welke stimulansen men bij innoveren ervaart. Verder verschaft de Barometer een beeld van de drivers van innovatie en het innovatieklimaat binnen Nederlandse overheidsorganisaties.

Onze gasten en het gesprek aan tafel

Het gesprek aan tafel gaat in op wat er goed gaat op het vlak van innovatie, maar ook op welke uitdagingen er nog opgepakt moeten worden en wat daarvoor nodig is. We laten enkele korte video’s zien van succesvolle innovaties. Je kunt als deelnemer participeren via een poll en door via de chat vragen te stellen of andere inbreng te leveren.

Frans van Dongen, programmamanager bij het ministerie van BZK en initiatiefnemer van de Innovatie Barometer Overheid

De aanleiding, het doel, de ambitie en de samenhang met andere initiatieven 

Frans is de initiatiefnemer van de Innovatie Barometer Overheid. In zijn functie van programmamanager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties richt hij zich op vraagstukken met betrekking tot de effectiviteit en efficiency van de overheid en op innovatie binnen de overheid. In dat kader is hij onder andere lid van het Steering Committee van de European Public Sector Awards, NL-vertegenwoordiger bij de Observatory of Public Sector Innovation van de OECD en in Nederland lid van de voorselectiecommissie voor de Beste Overheidsinnovatie van het jaar.

Frans van Dongen

Siwert de Groot, onderzoeksprojectleider van de Innovatie Barometer Overheid (vanuit ICTU)

Presentatie en toelichting onderzoeksresultaten

Siwert, politicoloog, MPA en onderzoeksprojectleider van de Innovatie Barometer Overheid (vanuit ICTU), is een zelfstandig gevestigd onderzoeker en beleidsadviseur, actief in zowel de publieke als de private sector. Zijn inhoudelijk expertise betreft de arbeidsmarkt en personeelsbeleid, de inrichting van het openbaar bestuur en het functioneren van (publieke) organisaties. Onderdeel van zijn werk is het verzamelen, ontsluiten en interpreteren van informatie (business intelligence, benchmarking).

Siwert de Groot

Menno Spaan, directeur Haagse Beek organisatieadvies en innovatie-expert

Duiding onderzoeksresultaten, aan de hand van diverse succesvolle innovaties

Menno adviseert overheden over het inrichten van hun innovatieproces, begeleidt topambtenaren op dit gebied, spreekt en schrijft over het onderwerp en helpt met zijn team van Haagse Beek organisatieadvies om verandertrajecten binnen de overheid vorm te geven. Hij is auteur van het boek ‘Van indammen naar laten stromen, concreet werken aan innovatie van publieke organisaties’, evaluator  European Public Sector Awards en lid van de voorselectiecommissie voor de Beste Overheidsinnovatie van het jaar.

Menno Spaans

Gespreksleider

Sicco Louw, gespreksleider. Voormalig directeur Communicatie van het ministerie van BZK en nu werkzaam als manager bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Sicco is interimmanager via de Algemene Bestuursdienst. Hij werkte 10 jaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), als directeur Communicatie, directeur BZK Flex en directeur P&O. Momenteel is hij interimmanager Eerstelijns Zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Sicco is al een paar jaar dagvoorzitter in verschillende settings. “Ik ben nieuwsgierig naar innovaties ten behoeve van het doorontwikkelen van medewerkers en organisaties – BZK Flex was ook een grote innovatie. En ik ben heel benieuwd naar de effectiviteit voor de samenleving. Ik zie nu innovaties in de zorg en bij inspectie daaronder vallen.” 

Sicco Louw

Schrijf jij je in?

Schrijf je in via onderstaand formulier en kijk en praat mee op donderdag 16 december. Deelname is kosteloos. Je bent van harte welkom!

Webinar 'Innovatie Barometer Overheid 2021: Lessen voor een goed innovatieklimaat'

Toestemming(Vereist)