Organisatieprestaties verhogen

Wanneer medewerkers meer HRM-activiteiten ervaren, zijn zij tevredener met hun werk. En dat draagt over het algemeen positief bij aan de prestaties van de organisatie.

HRM verhoogt prestaties van publieke organisaties

Organisaties in de publieke sector kunnen hun prestaties verbeteren door te investeren in medewerkers en lijnmanagers. Dit stelt bestuurskundige Brenda Vermeeren in haar proefschrift HRM implementatie en prestaties in de publieke sector. 

over HRM Implementation and Performance in the Public SectorIn haar onderzoek onder ruim 44.000 medewerkers en leidinggevenden uit de publieke sector laat zij zien dat het investeren in medewerkers door middel van Human Resource Management (HRM) belangrijk is om de prestaties van publieke organisaties te beïnvloeden. Wanneer medewerkers meer HRM-activiteiten ervaren, zijn zij tevredener met hun werk, wat over het algemeen positief bijdraagt aan de  prestaties van de organisatie.

Medewerker tevreden, klant tevreden

Medewerkers spelen een belangrijke rol als het gaat om het beïnvloeden van organisatieprestaties. In organisaties waarin medewerkers tevredener zijn met hun baan, zijn klanten tevredener met de dienstverlening.

Leiderschapsstijl beïnvloedt uitvoering HRM-taken

Uit het onderzoek blijkt echter dat hoe medewerkers het HRM-beleid ervaren in sterke mate afhankelijk is van hun lijnmanager. Het onderzoek van Brenda Vermeeren laat zien dat de uitvoering van HRM-taken door de lijnmanager beïnvloed wordt door zijn of haar leiderschapsstijl. Zo laat haar onderzoek bijvoorbeeld zien dat lijnmanagers met een stimulerende leiderschapsstijl meer HRM-instrumenten gebruiken gericht op de ontwikkeling, motivatie en betrokkenheid van medewerkers dan lijnmanagers met een corrigerende leiderschapsstijl.

Deze medewerkers zijn op hun beurt tevredener met hun werk en vervolgens worden de afdelings- en organisatieprestaties beter beoordeeld dan het geval is bij lijnmanagers met een corrigerende leiderschapsstijl. Dit geeft aan dat de lijnmanager een belangrijke rol vervult bij de implementatie van HRM en daarmee voor de prestaties die geleverd worden.

Proefschrift downloaden

Het proefschrift HRM Implementation and Performance in the Public Sector is te downloaden als e-book of PDF via E-pubs.

Reageer