HR-analytics

Met HR-analytics worden HR-data met andere bedrijfs- of organisatiedata gekoppeld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Onderzoeksadviseur Titia Sietsma: "Interessant en belangrijk. Organisaties verzamelen heel veel data, maar met veel informatie wordt nog vaak te weinig gedaan. Als we slimmer gebruik maken van de data die we hebben en ze met elkaar verbinden, kunnen we effectiever (verbeter)acties ondernemen."

Wil je weten wat HR-analytics voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op via internetspiegel@ictu.nl.

Meer lezen?

Op ons online kenniscentrum vind je talloze blogs en artikelen!

> InternetSpiegel

InternetSpiegel is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij Stichting ICTU.

ictu_logo_cmyk_

> Over

InternetSpiegel doet onderzoek naar verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals inzetbaarheid, leiderschap en teamontwikkeling. Met de uitkomsten ondersteunen we overheidsorganisaties met deze thema's.

> Contact

ICTU. InternetSpiegel
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
internetspiegel@ictu.nl

> Nieuwsbrief