WijDeventer

Teamlid WijDeventer:

Wij hebben helemaal geen notulen. Wij gaan gewoon lekker zitten en vragen dan aan elkaar: 'Wat houdt je bezig?'

HPT-portret WijDeventer: leren van elkaar is het hele idee

Het team WijDeventer van de gemeente Deventer bestaat uit wijkmanagers die allemaal hun eigen wijk – in hun woorden toko – hebben en daarin burgerinitiatieven ondersteunen. Waar hun collega (de opbouwwerker) met name burgers motiveert om initiatieven te nemen, faciliteert en verbindt de wijkmanager burgers en organisaties om deze initiatieven te realiseren. Dit is het HPT-portret van WijDeventer. 

Het team maakt burgerinitiatieven mogelijk, maar verlangt ook iets terug van burgers. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van een toneelstuk voor een groep jonge meiden die veel op straat hing en overlast veroorzaakte. Een medewerker vertelt: “We zijn toen met ze in gesprek gegaan en hebben gevraagd: ‘Wat zouden jullie eigenlijk willen?’ Ook vroegen we wat zij terug konden doen voor de wijk. Ze zijn toen op het idee gekomen om hun toneelspel te spelen in het verpleeghuis en een verzorgingstehuis. Achteraf hebben ze toen ook wat gedronken met de bejaarden.”

Het team WijDeventer

Het team WijDeventer

Doelgericht samenwerken

Alle Wij-Deventerteamleden zeggen dat zij een verbindende rol hebben, waarin zij kijken hoe zij partijen bij elkaar kunnen brengen om burgerinitiatieven te ondersteunen en te faciliteren. Dit doel moet het liefst zo onbureaucratisch en slagvaardig mogelijk gerealiseerd worden. De teamleden zijn allemaal heel betrokken bij het doel van het team. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de gepassioneerde manier waarop zij vertellen over de burgerinitiatieven. Daarnaast evalueren ze voortdurend hun werkwijze om deze te kunnen verbeteren.

Taakgericht samenwerken

De wijkmanagers willen met enthousiasme en betrokkenheid burgerinitiatieven ondersteunen. Daarvoor beoordelen zij of het initiatief realistisch is en of er draagvlak is vanuit de omgeving. Als dat zo is, zetten ze alle zeilen bij om het plan te verwezenlijken. Hiervoor proberen ze eventuele bureaucratische drempels te overkomen. Een teamlid vertelt: “Pasgeleden kreeg ik te horen: ‘Ik kan aan jou helemaal niet merken dat je een ambtenaar bent, omdat je denkt in kansen en mogelijkheden.'”

Om hun taak optimaal te voltooien, werken de medewerkers vooral samen om kennis te delen. Zo bespreken ze hun aanpak met elkaar. Een medewerker zegt daarover: “Ik vind het heel handig dat we op één kamer zitten, omdat je daardoor heel veel hoort. We doen allemaal hetzelfde werk als we naar elkaar luisteren; daardoor hoeven we niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden.” Ook al gaat het om zelfstandige functies, de kennis en inzichten van collega´s zijn van groot belang.

Leiderschap

De leidinggevende wordt omschreven als een manager die het vertrouwen in zijn medewerkers laat blijken en hen veel eigen verantwoordelijkheid geeft. Zoals een medewerker het verwoordt: “Hij zorgt ervoor dat je het beste uit jezelf haalt, maar zorgt er ook voor dat je zelfstandig bent.”

De leidinggevende is er op het moment dat de wijkmanagers hem hebben. Hij is altijd benaderbaar. Zelf omschrijft de leidinggevende zijn manier van aansturen als vragend: “Mijn rol is meestal gewoon om vragen te stellen. Ik probeer door vragen te stellen te ontdekken hoe de casus in elkaar zit, en dat is ook gelijk een test voor de wijkmanager – of die aan alles gedacht heeft.”

Ook de manier van vergaderen is kenmerkend voor de sfeer binnen het team: “Wij hebben helemaal geen notulen. Wij gaan gewoon lekker zitten en vragen dan aan elkaar: ‘Wat houdt je bezig?’ Want jij kan iets meemaken wat anderen ook moeten weten. Dat leren van elkaar is immers het hele idee.”

Teambevlogenheid

De leden van het team hebben allemaal een hoge mate van bevlogenheid. Met veel passie wordt er informatie gedeeld en helpt men elkaar. Ook als het even wat minder gaat. Een medewerker: “Wij werken veel ‘s avonds, omdat dan de wijkvergaderingen met de burgers van een wijk zijn. Als het een rotvergadering is geweest, is het fijn dat je ’s ochtends kunt rekenen op begrip en steun van je collega’s.”

De verschillende teamleden zijn gelukkig in het werk dat ze doen en zijn zeer gemotiveerd. “Iedereen is enthousiast over wat ze doen en ze geloven in wat ze doen. Dat geeft energie.” Het samen met burgers realiseren van initiatieven doet wijkmanagers veel: “Het gaat van iets beeldends naar iets concreets. Dat motiveert enorm.”

Volgens de leidinggevende is daarin ook het type werk van belang: “Je ziet concreet wat je voor mensen kunt doen.” Er is ook geen onderlinge concurrentie. De ene wijkmanager wil niet beter zijn dan de andere, ze proberen samen het teamdoel te bereiken.

Zelfmanagement

Het team WijDeventer heeft het mandaat om burgerinitiatieven te ondersteunen. Daarvoor is ook budget beschikbaar, maar in eerste instantie beslissen burgers zelf via hun wijkteam waar het budget naartoe moet gaan. De wijkmanager heeft hierin wel een belangrijke rol, omdat deze voorzitter is van het wijkteam.

Binnen die rol is er veel autonomie. Zo is een medewerker eens met een statafel in de buurt gaan staan om de mening van inwoners te vergaren. Het team heeft veel vrijheid om hun doelen te bereiken en gaat soms ook met de gemeente in discussie om op te komen voor de burgerinitiatieven die zij belangrijk achten.

Stakeholdergerichte samenwerking

Er wordt natuurlijk zeer intensief en constructief met burgers samengewerkt om initiatieven gerealiseerd te krijgen. Maar de wijkmanagers werken ook nauw samen met de opbouwwerkers. Zo zijn er (twee)wekelijks uitgebreide overleggen, en ook daarbuiten is er voortdurend contact over de samenwerking.

Mocht de samenwerking niet goed gaan, dan worden de leidinggevenden van zowel de wijkmanager als de opbouwwerker geïnformeerd en komen ze bij elkaar om de situatie te bespreken. De leidinggevende van de opbouwwerkers vertelt over deze samenwerking: “We leren samen en we ontwikkelen samen. Het is echt co-creatie. Daarnaast heerst er een transparante, open samenwerking. We bespreken wat de rol is van de opbouwwerker en wat de rol is van de wijkmanager. En daar houden we ons allebei aan.”

Foto Deventer: Mark Deckers, Flickr

Reageer