HHNK

Boelo Boelens, beleidsadviseur HR & Arbeidsmarkt bij het HHNK:

Als je een medewerkersonderzoek doet, steek je de thermometer erin

Waarom Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een steeds mensgerichtere werkgever wordt

Wat meet je met een medewerkersonderzoek? Boelo Boelens, beleidsadviseur HR & Arbeidsmarkt bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, laat niet alleen een medewerkersonderzoek uitvoeren om de tevredenheid te meten. “Alleen tevreden is niet genoeg. Je kunt tevreden zijn met niks. We willen weten of de mensen hun werk inspirerend en bevredigend vinden. En welke ontwikkelingen nodig zijn voor blijvend nuttige en passende inzet. Zo komen talenten en motivatie tot hun recht.” 

“Als je een medewerkersonderzoek doet, steek je de thermometer erin”, vervolgt Boelens. “Heeft iemand koorts of niet? Het komt neer op de juiste, soms prikkelende vragen. Daarmee geef je mensen inbreng. En je laat zo merken dat hun mening belangrijk is. Op die manier kun je werken aan concrete resultaten van je onderzoek.”

Continu stimulans

Hij zegt over de tevredenheid onder zijn collega’s: “We willen onze medewerkers continu stimulans en mogelijkheden bieden om te groeien. We investeren dan ook veel in onze HHNK-academie, waar allerlei opleidingen worden aangeboden.”

Goed werkgeverschap

Een goede werkgever houdt voldoende rekening met wat voor de medewerker belangrijk is. Een goed waterschap houdt ook rekening met wat de samenleving vraagt. Dat moet je dan samenbrengen. Boelens: “Sommige medewerkers hebben hulp nodig bij een omslag van ‘moeten’ naar ‘zelf de verantwoordelijk nemen’. We doen dat door begeleiding, personeelsgesprekken en investeren in de juiste cultuur. We moedigen medewerkers aan om zich te ontwikkelen en in verbinding met elkaar te komen en te blijven. Medewerkersonderzoek, en vooral samen praten over de uitkomsten, helpt daarbij. En goed in verbinding staan met de buitenwereld is natuurlijk net zo belangrijk.”

Meer weten over medewerkersonderzoek?

Wil je óók meer inzicht in jouw team en organisatie?

Bredere verantwoordelijkheid

“Tot voor kort deed de ene collega in een bepaald gebied het water- en peilbeheer, en de andere collega het beheer van wegen en dijken. Het is voor burgers echter veel handiger als zij één duidelijk aanspreekpunt hebben. We hebben de taken nu gecombineerd en gaan met één gebiedsbeheerder werken, met bredere verantwoordelijkheid. Zo kunnen de medewerkers veel beter in contact staan met de omgeving en ambassadeur zijn voor het schap. Dit vraagt natuurlijk wel wat, maar we trekken voor het ontwikkeltraject drie jaar uit, en we ondersteunen het met scholing en training. Zo gaan organisatie- en medewerkerontwikkeling hand in hand.”

Verantwoordelijkheid lager

Het hoogheemraadschap wil de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen. “Verantwoordelijkheid moet je zo veel mogelijk overlaten aan de mensen die het werk uitvoeren. De leiding schetst de kaders en ambities. Als medewerkers de inrichting en uitvoering van het werk verzorgen, kunnen leidinggevenden zich richten op regisseren, knopen doorhakken en steun bieden. En het werkt! Dat merken we. Mensen komen hier werken, vinden het leuk, en willen vaak niet meer weg. Dat betekent overigens niet dat we willen of kunnen stilstaan: vorig jaar hadden we een interne doorstroming van meer dan tien procent. We blijven zoeken naar kansen en mogelijkheden. Er is soms meer mogelijk dan je aanvankelijk denkt.”

Respect voor talent

Wat waarderen medewerkers van het hoogheemraadschap in bijzonder aan de organisatie? Boelens denkt meteen aan het woord ‘respect’. “We hebben respect voor onze medewerkers. Respect betekent letterlijk ‘opnieuw zien’. Het uit zich in het (h)erkennen van hun waarden, en vooral uitgaan van wat ze willen en kunnen. Ze niet onnodig afrekenen op eigenschappen die ze missen. Medewerkers voelen zich gezien als je hun talenten onderschrijft. Dat is pas leuk werken. Je moet ook verder kijken dan alléén prestatiegerichtheid. Dan riskeer je een burn-out. Als je niet gelukkig bent met wat je doet, dan gaat het niet lang goed… We moeten niet vergeten te leven.”

Betrokken werknemers krijg je als je investeert in de relatie met je mensen. Dat is een kenmerk van goed werkgeverschap.

Oplossingen niet opleggen

Boelens vertelt wat zijn organisatie doet om een steeds betere werkgever te worden. “We investeren in de relatie met onze mensen. We zorgen voor goede leiding en arbeidsvoorwaarden. En we stimuleren ontwikkeling en bevorderen gesprekken. Praten met elkaar, om de samenwerking efficiënter te maken, om de kwaliteit te verhogen, om het werk prettiger en effectiever te maken. En als de leiding het dilemma aangeeft, en medewerkers de ruimte en vertrouwen om zelf oplossingen aan te dragen, dan lossen medewerkers het inderdaad vaak zelf op. Fantastisch hoe dat bottom-up gaat. Er is een schat aan kennis, creativiteit en capaciteit aanwezig in de medewerkers van deze organisatie. In elke organisatie, trouwens.”

Interview door Superscript.

Reageer