Gebruikmaken van InternetSpiegel met Effectory als uitvoerende partij

Waarom is Effectory de uitvoerende partij voor InternetSpiegel medewerkersonderzoek?

Voor de InternetSpiegel medewerkersonderzoeken wordt gewerkt met een partij die organisaties begeleidt en adviseert en deze onderzoeken opzet en uitvoert.

In 2020 is de Europese aanbesteding voor InternetSpiegel afgerond. Deze aanbesteding richtte zich op de exploitatie en doorontwikkeling van de onderzoeksinstrumenten van het InternetSpiegel medewerkersonderzoek. De exploitatie van InternetSpiegel is gegund aan Effectory. De afspraken met Effectory zijn vastgelegd in een Raamovereenkomst en verwerkersovereenkomst tussen ICTU en Effectory. De raamovereenkomst is afgesloten voor drie jaar met de optie een (1) jaar te verlengen.

Kan mijn organisatie gebruikmaken van InternetSpiegel?

Alle organisaties binnen de sector Openbaar bestuur en Veiligheid kunnen gebruikmaken van InternetSpiegel. Dit geldt ook voor de sector Publiek bekostigde hogescholen.

De organisaties binnen de sector Openbaar bestuur & Veiligheid kunnen via inbesteding gebruikmaken van InternetSpiegel. Het gaat om de overheidssectoren Rijk, Provincies, Rechterlijke macht, Gemeenten, Waterschappen en de hiermee verbonden diensten, agentschappen en uitvoeringsorganisaties.

Zie meer hierover op https://www.ictu.nl/hoe-ictu-werkt-voor-overheden.

Daarnaast heeft een aantal organisaties (die niet kunnen inbesteden bij ICTU) aangegeven zich als deelnemende organisatie bij de Europese aanbesteding aan te sluiten:

  • ICTU
  • Reclassering Nederland
  • Sociale Verzekeringsbankā€Æ(SVB)
  • Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenĀ (UWV)
  • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
  • Publiek bekostigde Hogescholen, die (geassocieerd) lid zijn van de Vereniging Hogescholen.

Reageer