Breed inzetbare medewerkers zijn klaar voor de toekomst

Wij onderzochten hoe mensen omgaan met het werken aan inzetbaarheid. Het resultaat: 3 bouwstenen die nodig zijn om mensen in beweging te krijgen. De medewerker zelf, de rol van de leidinggevende en de inzetbaarheidscultuur in de organisatie.

De 3 bouwstenen voor breed inzetbare medewerkers

Het werk dat uw organisatie doet, verandert in de nabije toekomst. Door digitalisering verdwijnen taken en ontstaan nieuwe taken. Maatschappelijke issues komen en gaan, politieke prioriteiten veranderen. Een wendbare organisatie, die in staat is om makkelijk op deze veranderingen in te spelen en zich flexibel kan organiseren, is noodzakelijk. Een belangrijke voorwaarde voor deze wendbaarheid zijn mobiele, breed inzetbare medewerkers. Medewerkers die niet alleen de taken van vandaag aankunnen,  maar voorbereid zijn op de toekomst. In dit artikel: de 3 bouwstenen voor breed inzetbare medewerkers. 

Toekomstige inzetbaarheid

Werken aan de toekomstige inzetbaarheid van medewerkers is cruciaal. Het zorgt voor wendbare organisaties én voorkomt dat je als individu aan de zijlijn van de arbeidsmarkt komt te staan. Lifetime employment bestaat immers allang niet meer: het draait om lifetime employability.

Natuurlijk is werken aan inzetbaarheid een verantwoordelijkheid van medewerkers zelf. Niemand kan dit echter alleen. Ondersteuning door de werkgever is van wezenlijk belang.

Hoe krijgt u uw medewerkers in beweging? 3 bouwstenen

InternetSpiegel heeft onderzoek gedaan naar hoe mensen omgaan met het werken aan inzetbaarheid en presenteert de drie bouwstenen die nodig zijn om mensen in beweging te krijgen: de medewerker zelf, de rol van de leidinggevende en de inzetbaarheidscultuur in de organisatie.

Medewerker

Medewerkers gaan verschillend om met het werken aan inzetbaarheid. Uit ons onderzoek blijkt dat dit te maken heeft met persoonlijkheidseigenschappen en wat mensen belangrijk vinden aan hun werk. Hieruit zijn drie type medewerkers gekomen die elk anders omgaan met inzetbaarheid.

Er blijkt een groep mensen met een lage toekomstige inzetbaarheid en zij vinden het doorgaans ook moeilijk om hieraan te werken. Het is met name zaak om hen te helpen in beweging te komen, omdat zij dat vanuit eigen initiatief niet snel doen. Belangrijke ingrediënten hierbij zijn: laat medewerkers zélf de urgentie ontdekken om in beweging te komen en help hen om kleine, veilige stappen te zetten op weg naar bredere inzetbaarheid.

Meer weten over arbeidsmobiliteit?

Bekijk onze speciaal daarvoor ingerichte pagina!

Leidinggevende

De leidinggevende dient niet alleen te faciliteren in termen van tijd en geld beschikbaar stellen om aan de inzetbaarheid te werken. Het is noodzakelijk dat de leidinggevende medewerkers concreet ondersteunt. De leidinggevende dient de dialoog aan te gaan met zijn/haar medewerkers. En daarbij is het zaak om stijlflexibel te zijn: elk type medewerker heeft andere ondersteuning nodig. Een leidinggevende die effectief medewerkers ondersteunt, herkent de verschillen en weet hier adequaat op in te spelen.

Organisatiecultuur en –beleid

Een sterke inzetbaarheids- of mobiliteitscultuur is de derde cruciale bouwsteen. In de organisatie moet het als normaal worden ervaren om met inzetbaarheid bezig te zijn en, zo nodig, mobiel te zijn.

Dit betekent dat er heldere en consistente boodschappen vanuit het management worden geuit over het belang van inzetbaarheid. En dat de noodzakelijke ondersteunende middelen worden geboden. En minstens zo belangrijk: zorg ervoor dat er geen enkele drempel is om intern mobiel te zijn. Zorg ervoor dat mensen de ruimte krijgen en ervaren om in beweging te komen.

 

Reageer