werkplezier alphen aan den rijn

Teresa Furlanis:

Bevlogenheid ontstaat niet vanzelf. Daar moet je als organisatie actief op inzetten.

Waarom Alphen aan den Rijn het werkplezier meet (net na een fusie)

Gemeente Alphen aan den Rijn is een organisatie met beweging en genoeg uitdagingen. Op 1 januari 2014 is de nieuwe gefuseerde organisatie gestart. En nu? Doen ze de goede dingen? Om dat te weten, moet je weten wat er leeft. Bovendien is er de ambitie om in 2016 de beste werkgever te zijn in de categorie Openbaar Bestuur & Veiligheid. Genoeg redenen om een onderzoek te doen naar het werkplezier van medewerkers. 

Een interview met kartrekkers Brigitte Willems en Teresa Furlanis: “Dit onderzoek beschouwen we als een nulmeting, van daaruit ontwikkelen we verder. Zo maken we beweging meetbaar en realiseren we verbeteringen!” Brigitte: “De timing was wel gewaagd… We zijn gefuseerd en dat deed natuurlijk stof opwaaien. Het was wel spannend om direct in hetzelfde jaar een meting naar het werkplezier te doen. Toch hebben we het gedaan! We willen weten wat er speelt”.

Teresa Furlanis en Brigitte Willems

Teresa Furlanis en Brigitte Willems

Waarop hebben jullie gefocust?

Teresa: “We waren benieuwd naar het werkplezier in het algemeen. Want als mensen met bevlogenheid hun werk doen, dan is dat terug te zien in de resultaten. Het is een open deur: bevlogenheid ontstaat niet vanzelf. Daar moet je als organisatie actief op inzetten”.

Wat was het eindoordeel?

Brigitte: “Een 6,5. Een aardige score voor een pas gefuseerde gemeente. Een ruime voldoende, met genoeg ruimte tot verbeteringen. We hebben ambitie.”

Wat beoordeelt de gemiddelde Alphense medewerker als positief?

Brigitte: “Onze focus ligt op buiten. Dat betekent dat we bij alles wat we doen het resultaat op straat voor ogen houden. Daar zijn we als organisatie trots op: het is een positieve uitkomst van het onderzoek. Het zegt iets over de bevlogenheid van onze mensen.”

Teresa: “Ook werd de mate van zelfstandigheid en invloed hoog gewaardeerd. Blijkbaar hebben we een goede balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.”

Hoe wordt Alphen aan den Rijn beste werkgever?

Brigitte: “Als verbeterpunt kwamen werkplek en klimaat naar voren. De verbeteringen die we daarin kunnen realiseren, zijn in volle gang. Maar er waren meer verbeterpunten: zoals resultaatgerichtheid. Alphen mag over de hele linie meer resultaatgericht werken. Medewerkers vinden het belangrijk om hun opdracht te kennen en om duidelijkheid te hebben over hun taak.”

“Samenwerking is ook een aandachtspunt. Daarnaast kan onze informatie en communicatie beter. Deze aandachtspunten passen bij de fase waarin we ons als organisatie bevinden. We zijn hiermee natuurlijk aan de slag gegaan”, aldus Brigitte.

Hoe pakten jullie de verbeteringen op?

Teresa: “Na bekendmaking van de resultaten hebben alle leidinggevenden een workshop gevolgd van het InternetSpiegel-team van Effectory. Het doel? Leidinggevenden handvatten bieden om in samenwerking met hun medewerkers aan de slag te gaan met de onderzoeksresultaten. De leidinggevenden hebben een P&O-adviseur ingeschakeld om te ondersteunen tijdens deze teamsessies.”

Meer weten over medewerkersonderzoek?

Lees er alles over op onze speciale pagina over het InternetSpiegel-medewerkersonderzoek.

Het resultaat? Alle afdelingen hebben een gedragen actieplan gemaakt. De directie en de afdelingsmanagers hebben de rode draad uit deze actieplannen gehaald en een concernactieplan opgesteld.

Over de voortgang wordt regelmatig gecommuniceerd. Om de verbeteringen ook daadwerkelijk te realiseren en de beweging op gang te houden, is aandacht voor de voortgang en actief communiceren nodig. De P&O-adviseurs zijn hiertoe gesprekspartners voor de managementteams. In mei 2015 houden we een tussenmeting. Dan kunnen we zien hoe we ervoor staan en of aandachtspunten eventueel verschuiven. Op basis daarvan passen we de actieplannen aan. “Zie het als tussentijdse evaluatie. We houden zo een vinger aan de pols en de verbeterplannen levend”, zegt Brigitte.

Op welke manier toont Alphen nog meer haar aandacht voor haar medewerkers?

Brigitte vervolgt: “Onze focus ligt op het voeren van de dialoog. Wij zijn veel in gesprek met elkaar. Formeel wanneer het moet en toegevoegde waarde heeft, maar vooral informeel waar het kan. Tweezijdig en gelijkwaardig.” Teresa: “We stimuleren mensen om in beweging te blijven. Daarom geven we veel aandacht aan (loopbaan-)ontwikkeling.”

“Neem bijvoorbeeld ons ontwikkelcentrum. Daar brengen we alle producten voor (loopbaan-)ontwikkeling bij elkaar. Voor onszelf, maar zodra het kan ook op regionaal niveau. De schoenen zijn het symbool voor beweging, diversiteit, kleur en vitaliteit. Het optimaal benutten van je capaciteiten en talenten, daar gaat het om. Voor de organisatie is het belangrijk om medewerkers te hebben die met plezier naar hun werk gaan en het beste van zichzelf inzetten. In ons digitale tijdperk maken persoonlijke aandacht en een gesprek het mogelijk om als organisatie echt verder te komen”, meent Brigitte.

Het ontwikkelcentrum van de gemeente Alphen aan den Rijn

Het ontwikkelcentrum van de gemeente Alphen aan den Rijn

Teresa: “Met beweging bedoelen we beweging die iets oplevert. Soms omdat het moet, maar vooral omdat we het willen. Het béste uit onszelf halen. Beste werkgever moet de kroon worden op onze gezamenlijke inspanning!”

Tijdens het gesprek heb ik mijn eigen schoenen steeds verder onder mijn stoel verstopt. Ik realiseer me dat ik mijn belangrijkste instrument voor beweging wel eens beter had mogen onderhouden…

Interview door Genieke Hertoghs.

Reageer