Gelukkig nieuwjaar! Dit zijn onze activiteiten in 2017

Dit jaar willen we overheidsorganisaties nog meer ondersteunen op het gebied van arbeidsmobiliteit, leiderschap en teamontwikkeling. Volgens ons is de kracht van kennis een baken in de snel veranderende wereld. In 2017 richten we ons onder andere op:

De wendbaarheid van organisaties

Het werk verandert, bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering of maatschappelijke en politieke veranderingen. Breed inzetbare en mobiele werknemers zijn hiervoor noodzakelijk. Is dat voldoende? Waarschijnlijk niet. Komend jaar willen we meer onderzoek doen naar de wendbaarheid van organisaties. Hoe wendbaar zijn organisaties? Welke elementen bepalen de wendbaarheid van organisaties? Waarop zou je dus moeten sturen?

Leren & ontwikkelen

Leren en ontwikkelen staat in vrijwel alle organisaties hoog op de agenda. Medewerkers die leren, individueel en als team, zorgen er immers voor dat de beste prestaties worden gehaald. Maar de praktijk is weerbarstig. Hoe zorg je ervoor dat er optimaal wordt geleerd? Welk beleid is daarbij het meest effectief?

Leidinggevende en mobiliteit

Wij publiceerden onlangs twee artikelen over hoe leidinggevenden sturen op de inzetbaarheid van hun team. Lees bijvoorbeeld het interview met Tina Hoogstraaten, teamleider bij Inholland. In 2017 publiceren we meer portretten en willen we de leiderschapsfactoren die het echte verschil maken, nog  verder in kaart brengen.

Paper over HR-analytics

We zien dat steeds meer organisaties HR-analytics toepassen. Om hen op weg te helpen brengen we in 2017, in navolging van onze publicatie HR-Analytics bij het Rijk (vol best practices), een paper uit over HR-analytics en medewerkersonderzoek. In dit paper gaan we in op wat medewerkersonderzoek kan bijdragen aan een datadriven HR-beleid.

Reageer